Senzorické hodnotenie alkoholických nápojov - Senzorické hodnotenie vína

17.09.2020 - 18.09.2020
10:00 - 16:00
Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU, Radlinského 9
81237 Bratislava
0918 674 197
0918 674 518
g.sisakova@zoznam.sk
vladimir.zubor@stuba.sk
lubomir.valik@stuba.sk
Štvrtok 17.09.2020 10:00 - 16:00
Piatok 18.09.2020 10:00 - 16:00

Akreditovaný kurz MŠ SR Senzorické hodnotenie vína, ktorý plánujeme uskutočniť v dňoch 17.9.-18.9.2020. Kurz je dvojdňový ukončený skúškou na preukaz hodnotiteľa vín. Cena za osobu je 170.- eur, DPH sa neplatí.

SENZORICKÉ LABORATÓRIUM, Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín, Ústav potravinárstva a výživy Fakulty chemickej a potravinárskej technológie, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava 

ponúka kurz

Senzorické hodnotenie Alkoholických nápojov modul Senzorické hodnotenie vína

akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu (číslo akreditácie Ministerstva školstva SR - 0473/2015/137/1) 

Kurzy sú určené pre osoby z oblasti výroby, predaja a hodnotenia kvality vína, ako aj pre milovníkov tohto nápoja, ktorí si chcú alebo potrebujú prehĺbiť svoje vedomosti a schopnosti v metódach a technikách senzorického posudzovania vína a vínnych výrobkov.

Absolventi kurzu sa naučia metódy a techniky senzorického hodnotenia vína (rozoznávania druhov vín a ich chýb, bodovacie systémy hodnotenia) a postup pri degustácii vín. Získajú poznatky o štatistickom hodnotení výsledkov a rozšíria si teoretické vedomosti
o senzorickom hodnotení, legislatíve a systéme kategorizácie vín. 

Kurz pozostáva z teoretických prednášok a praktických cvičení, testov potrebných na ich kvalifikáciu. 

Po skončení kurzu absolvent dostane Osvedčenie o absolvovaní kurzu s celoštátnou pôsobnosťou a po zvládnutí záverečných testov aj Osvedčenie vybraného posudzovateľa (podľa normy STN EN ISO 8586 a jej novely ISO 8586/C1) s limitovanou dobou platnosti (3 roky). 

Odborným garantom kurzov je prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.,  Kurzy vedie Ing. Vladimír Žúbor, PhD. a Ing. Katarína Furdíková, PhD. 

Kontaktné osoby:        

pani Gabriela Sisáková,  g.sisakova@zoznam.sk,

Ing. Vladimír Žúbor, PhD., vladimir.zubor@stuba.sk, 0918 674 197

prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD., lubomir.valik@stuba.sk, 0918 674 518

 

najbližšie podujatia

06.december.2020

Zistiť viac
04.marec.2021

Zistiť viac
Dovolenka na slovensku

hlavní partneri

MOS
Framipek
24-pay s.r.o.
Vinotéky a Vinárne
DOXX stravné lísky
Posonium
Bricol
Ebenica
KOCR
Zlatá studňa
Divadlo nová scéna
RPPK
Malé karpaty
Toi Toi

mediálni partneri

RTVS
Časopis vinotéka
Kam za vínom