Dovoľujeme si Vám oznámiť, že z technických príčin bude kancelária MVC do 16. 6. zatvorená. V prípade potreby nás prosím kontaktujte mailom na adrese mvc@mvc.sk
Ďakujeme za porozumenie

Červené klesajú, biele a ružové na vzostupe

V posledných dvoch desaťročiach zaznamenal svetový vinársky sektor pozitívny trend výroby a spotreby bielych a ružových vín. V segmente červených vín je tento trend negatívny. Štrukturálny posun možno pripísať najmä celkovým zmenám v preferenciách spotrebiteľov. Informuje o tom najnovšia správa, ktorú zverejnila Medzinárodná organizácia pre vinič a víno (OIV).

Červené víno - pokles o 25%

Celosvetová ponuka a dopyt po červenom víne sa za posledných dvadsať rokov výrazne znížili, až o 25%. Pokles je signifikantný aj v relatívnom vyjadrení: na začiatku storočia tvorili červené vína v priemere 48% celkovej produkcie vína, kým v posledných rokoch, podiel klesol na 43%

Produkcia – negatívne miery rastu v období ostatných 20 rokov sa pozorujú vo všetkých hlavných európskych krajinách produkujúcich červené víno. Za zmienku stojí najmä prudký pokles vo Francúzsku (ktoré dnes produkuje o 50% menej červeného vína ako na začiatku storočia) a Taliansku. Tieto poklesy sú len čiastočne kompenzované mimoeurópskymi producentskými krajinami, ako je Čile, Argentína, Austrália, USA a Južná Afrika, ktoré vykazujú mierne pozitívne trendy rastu výroby červeného vína.

Spotreba - dopyt po červenom víne za posledných 20 rokov klesol najmä na veľkých európskych trhoch – v Nemecku, Francúzsku, Taliansku a Španielsku. Naopak, mierne pozitívne trendy rastu za posledných 20 rokov zaznamenávajú Čína, USA, Rusko a Brazília. Nárast spotreby červeného vína v týchto mimoeurópskych krajinách však nedokáže pokryť výrazne znížený dopyt po červenom víne Európe.

Biele víno - nárast o 13%

Dopyt po bielom víne a jeho ponuka sa na globálnej úrovni od roku 2000 zvýšili. Produkcia bieleho vína vzrástla o 13% a prekonala produkciu červeného vína. Na začiatku storočia biele víno predstavovalo v priemere 46% celosvetovej produkcie vína, pričom v posledných rokoch tento podiel vzrástol na 49%. Jednou z hlavných hnacích síl tohto nárastu je boom šumivého vína.

Produkcia – hlavnými krajinami, ktoré prispeli k rastu na svetovej úrovni, sú Taliansko (najmä vďaka globálnemu úspechu Prosecca), USA, Južná Afrika a Austrália.

Spotreba – nárast dopytu po bielom víne je spôsobený najmä tromi dôležitými trhmi so šumivým vínom: USA, Nemeckom a Anglickom. Nárast spotreby v týchto krajinách prevyšuje mierny pokles spotreby zaznamenaný vo veľkých krajinách, akými sú Francúzsko a Španielsko.

Ružové víno - nárast o 25%

Za posledných dvadsať rokov ružové víno výrazne vzrástlo z hľadiska dopytu aj ponuky na svetovej úrovni. Celosvetová produkcia zaznamenala nárast o 25%. Na začiatku storočia predstavovali ružové vína 6% svetovej produkcie, pričom v posledných rokoch to bolo v priemere viac ako 8%.

Produkcia – ponuka ružového vína je oveľa koncentrovanejšia, ako v prípade bielych a červených vín. Svedčí o tom fakt, že 10 krajín s najväčšou produkciou ružových vín predstavuje 90% svetovej produkcie. V prípade rosé sú to väčšinou krajiny severnej pologule (najmä Francúzsko), ale vysokú mieru nárastu produkcie pozorujeme aj v krajinách ako Čile a Južná Afrika.

Spotreba – rovnako ako v prípade bielych vín, rast globálneho trhu s ružovým vínom možno pripísať najmä zvýšeniu dopytu v Anglicku, Nemecku a USA. Pri ružových vínach treba pripomenúť, že svetovým lídrom spotreby je Francúzsko, keďže francúzski konzumenti predstavujú až jednu tretinu spotreby rosé.

Informujte svojich priateľov o vývoji produkcie a spotreby vín.
Stačí zdieľať tu: 

Autor: Miroslav Bednár.
Zdroj: https://www.vinoteka-vinaren.sk/

  

 

najbližšie podujatia

15.jún.2024

Zistiť viac
12.júl.2024

Zistiť viac
Dovolenka na slovensku

hlavní partneri

24-pay s.r.o.
POSONIUM Pharma s. r. o.
Framipek
DOXX stravné lísky
Bricol
Malé karpaty
TOI TOI & DIXI, s.r.o.

mediálni partneri

RTVS
Časopis vinotéka
Kam za vínom
Vinotéky & Vinárne