Záverečná správa verejnej zbierky Malokarpatská vínna muška

V zastúpení Združenia Malokarpatská vínna cesta, Horná 20, 900 01 Modra, vyhlasovateľa verejnej zbierky "Malokarpatská vínna muška", podľa ustanovenia §13 ods. 4 zákona č. 162/2014 Z.z, o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zaákonov, ako osoba zodpovedná za vykonávanie zbierky predkladám v stanovenej lehote záverečnú správu zbierky. 

Zbierka bola vyhlásená v súvislosti so snahou vyhlasovateľa Združenia Malokarpatská vínna cesta, vytvoriť v regióne súsošie s názvom" Malokarpatská vínna muška" a tým vzdať hold remeselnému a tvorivému umu našich vinohradníkov a vinárov, zároveň vytvoriť novú kultúrnu atraciu v našom regióne. 

Zbierka sa vykonávala na území Slovenskej republiky v čase od 1. augusta 2014 do 1. mája 2015, zasielním príspevkov na osobitný účet zbierky.  Osobitný účet zbierky č. 4020261935/7500 vedený ČSOB a.s.  pobočka Pezinok, bol na účel verejnej zbierky zriadený dňa 4.7.2014. Tento účet bol uzavretý dňa 13. 9. 2016 so sumou 555,76€.

1.  Náklady zbierky počas jej trvania neboli okrem poplatkov za vedenie účtu v ČSOB a.s. pobočka Pezinok, žiadne. 

2. Vzhľadom na to, že verejná zbierka bola neúspešná, nakoľko nízky výnos verejnej zbierky neumožňoval realizovať zámer jej vyhlasovateľa, vytvoriť súsošie, vyhlasovateľ zbierky bol nútený ju ukončiť  a účet verejnej zbierky ku dňu 13. 9. 2017 uzavrel s tým,  že z osobitného účtu zbierky č. 4020261935/7500, ktorý bol vedený v ČSOB a.s. pobočka Pezinok, budú predisponované na účet Združenia Malokarpatská vínna cesta, vedený v ČSOB pobočka Pezinok, č. ú. 4007858024/7500.

Vyhlasovateľ verejnej zbierky vzhľadom na doteraz uvedené rozhodol, že darované finančné prostriedky v najvyšších sumách budú darcom vrátené prostredníctvom svojho účtu.  Takto boli vrátené finančné prostriedky:

- Ing Milan Pavelka, predseda Združenia Malokarpatská vínna cesta v sume 200€

- PhDr. Anna Píchová, riaditeľka Malokarpatského osvetového strediska v Modre v sume 200€

Finančné prostriedky ktoré zostali po odpočítaní vyššie uvedených vrátených súm boli v hodnote 155,76€, išlo o prostriedky, ktoré boli na účel zbierky poskytnuté viacerými drobnými darcami ako aj z úrokových výnosov zriadeného účtu a tieto boli vložené na účet združenia Malokarpatská vínna cesta s tým, že budú použité na podporu akcií smerujúcich k propagácii činnosti  vinárov a vinohradníkov, členov Združenia Malokarpatská vína cesta.

Záverečná správa verejnej zbierky Malokarpatská vínna muška, bude v tomto znení zverejnená na internetovej stránke Združenia Malokarpatská vínna cesta.

V Modre 24. februára 2017

JUDr. Svetozár Juran

zodpovedný za vykonávanie verejnej zbierky. 

V zastúpení Združenia Malokarpatská vínna cesta, Horná 20, 900 01 Modra, vyhlasovateľa verejnej zbierky "Malokarpatská vínna muška", podľa ustanovenia §13 ods. 4 zákona č. 162/2014 Z.z, o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zaákonov, ako osoba zodpovedná za vykonávanie zbierky predkladám v stanovenej lehote záverečnú správu zbierky. 

Zbierka bola vyhlásená v súvislosti so snahou vyhlasovateľa Združenia Malokarpatská vínna cesta, vytvoriť v regióne súsošie s názvom" Malokarpatská vínna muška" a tým vzdať hold remeselnému a tvorivému umu našich vinohradníkov a vinárov, zároveň vytvoriť novú kultúrnu atraciu v našom regióne. 

Zbierka sa vykonávala na území Slovenskej republiky v čase od 1. augusta 2014 do 1. mája 2015, zasielním príspevkov na osobitný účet zbierky.  Osobitný účet zbierky č. 4020261935/7500 vedený ČSOB a.s.  pobočka Pezinok, bol na účel verejnej zbierky zriadený dňa 4.7.2014. Tento účet bol uzavretý dňa 13. 9. 2016 so sumou 555,76€.

1.  Náklady zbierky počas jej trvania neboli okrem poplatkov za vedenie účtu v ČSOB a.s. pobočka Pezinok, žiadne. 

2. Vzhľadom na to, že verejná zbierka bola neúspešná, nakoľko nízky výnos verejnej zbierky neumožňoval realizovať zámer jej vyhlasovateľa, vytvoriť súsošie, vyhlasovateľ zbierky bol nútený ju ukončiť  a účet verejnej zbierky ku dňu 13. 9. 2017 uzavrel s tým,  že z osobitného účtu zbierky č. 4020261935/7500, ktorý bol vedený v ČSOB a.s. pobočka Pezinok, budú predisponované na účet Združenia Malokarpatská vínna cesta, vedený v ČSOB pobočka Pezinok, č. ú. 4007858024/7500.

Vyhlasovateľ verejnej zbierky vzhľadom na doteraz uvedené rozhodol, že darované finančné prostriedky v najvyšších sumách budú darcom vrátené prostredníctvom svojho účtu.  Takto boli vrátené finančné prostriedky:

- Ing Milan Pavelka, predseda Združenia Malokarpatská vínna cesta v sume 200€

- PhDr. Anna Píchová, riaditeľka Malokarpatského osvetového strediska v Modre v sume 200€

Finančné prostriedky ktoré zostali po odpočítaní vyššie uvedených vrátených súm boli v hodnote 155,76€, išlo o prostriedky, ktoré boli na účel zbierky poskytnuté viacerými drobnými darcami ako aj z úrokových výnosov zriadeného účtu a tieto boli vložené na účet združenia Malokarpatská vínna cesta s tým, že budú použité na podporu akcií smerujúcich k propagácii činnosti  vinárov a vinohradníkov, členov Združenia Malokarpatská vína cesta.

Záverečná správa verejnej zbierky Malokarpatská vínna muška, bude v tomto znení zverejnená na internetovej stránke Združenia Malokarpatská vínna cesta.

V Modre 24. februára 2017

JUDr. Svetozár Juran

zodpovedný za vykonávanie verejnej zbierky. 

najbližšie podujatia

24.marec.2023

Zistiť viac
25.marec.2023

Zistiť viac
Dovolenka na slovensku

hlavní partneri

MOS
24-pay s.r.o.
Posonium
Framipek
DOXX stravné lísky
Bricol
Malé karpaty

mediálni partneri

RTVS
Časopis vinotéka
Kam za vínom
Vinotéky & Vinárne