Partnerstvá

MATERIÁLY NA STIAHNUTIE – CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA SR A ČR

Materiály z konferencií a prednášok si môžete stiahnuť na nasledujúcom linku: http://www.wineofczechrepublic.cz/o-vine/ke-stazeni/materialy-z-konferenci-a-prednasek.html

CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA SR A ČR

Nabídka účasti zdarma na přeshraniční spolupráci mikroprojektu VINNÉ I (NE)VINNÉ PRODUKTY – NOVÉ TURISTICKÉ LÁKADLO VINAŘSKÝCH REGIONŮ

„TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY“

Vážení vinaři,
nabízíme Vám účast na projektu přeshraniční spolupráce, který má prohloubit spolupráci moravských a slovenských vinařů v oblasti výroby sekundárních produktů z révy vinné a jiných produktů nabízených při degustacích.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Fondu mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika.
Účast na něm je zcela zdarma.

1. část projektu, která byla určena slovenským vinařům proběhla v květnu. Slovenským vinařům zde přednášeli moravští vinaři na téma Vinných i (nevinných) produktech, které nabízejí ve svých vinařstvích.

Program druhé části, která je věnována moravským vinařům je jako příloha ke stažení pod aktualitou. Zde naleznete také přihlášku. Následné potvrzení ze strany Národního vinařského centra Vás opravňuje k účasti na projektu v opačném případě budete veden jako náhradník.

Přihlášku si vytiskněte podepište a zašlete elektronicky či faxem na níže uvedenou e-mailovou adresu nebo faxové číslo.

MARKETING REGIONÁLNYCH PRODUKTOV CR

Združenie bolo úspešné v získaní projektu v rámci Spoločného fondu malých projektov PHARE CBC.
Marketing regionálnych produktov cestovného ruchu – je názov projektu, ktorý budeme realizovať v spolupráci s našim cezhraničným partnerom Weinviertel Tourismus GmbH.

Jeho cieľom je vytvoriť základňu pre profesionálny a komplexný profesionálny turistický marketing regiónu Malokarpatskej vínnej cesty s využitím skúseností rakúskeho partnera. Vďaka tejto spolupráci chceme dosiahnuť špecifické ciele projektu a to:
- skvalitniť vizuálnu stránku propagácie produktov Malokarpatskej vínnej cesty
- pripraviť ľudské zdroje združenia pre prácu v profesionálnom marketingu
- zintenzívniť spoluprácu a výmenu skúsenosti s rakúskym partnerom
- vytvoriť integrované slovensko-rakúske produkty

Ako sme projekte realizovali?
Budeme sa učiť u Rakúšanov…

Viac než 675 podnikov na vinárskych cestách a cestičkách – od domov vinárov, cez tradičné rakúske vinárničky, vinotéky, vinárske hostince a domy s možnosťou prenocovania – sa nachádza vo vinárskej oblasti pozdĺž asi 400 kilometrov dlhej vínnej cesty Weinviertel v Rakúsku. Toto veľké územie sa delí na tri oblasti, resp. časti. Na západný Weinviertel, Veltlinenland a južný Weinviertel.

“Je to oblasť, ktorú sa určite oplatí navštíviť! Predstavte si nekonečné lány zrejúceho obilia… dlhé rady vyrovnaného a šťavnato zeleného viniča vykúkajúceho spoza kopčekov… v malebných uličkách jedna pivnička vedľa druhej… ruiny na vysoko čnejúcich skaliskách… múzeá plné s láskou opatrovaných historických klenotov a kuriozít… Takto víta región Weinviertel svojich návštevníkov. Jeho vlastné čaro však spočíva v pohostinnosti. V pohostinnosťi vinární, z kuchyní ktorých to, samozrejme podľa ročného obdobia, vonia miestnymi špecialitami – husacinou, divinou, dyňami, hubovými omeletami… spočíva v pohostinnosti izieb pre hostí, v ktorých sa musíte cítiť ako doma… v pohostinnosti koštoviek, pri ktorých vinár s láskou ponúka svoj skvelý mladý Veltlín zelený…“

Tento zaujímavý a priam citový opis tohto regiónu som našiel v jednej z brožúrok, ktorú vydal WEINVIERTEL TOURISMUS GMBH v rakúskom
Poysdorfe. Táto turistická inštitúcia sa už dlhé roky venuje propagácii oblasti Weinviertel v Rakúsku i v zahraničí. Informuje a propaguje to, čo zaujímavé tu nájde každý turista, ktorý sa rozhodne do tejto vinárskej oblasti zavítať. To je povedané laicky. Odborne sa tomu hovorí, že zabezpečuje komplexný profesionálny marketing turistiky a cestovného ruchu Vínnej cesty Weinviertel. Skúseností s ním má toľko, že ich môže rozdávať plným priehrštím. A veru ich aj bude rozdávať, pretože bude učiť, bude inšpirovať… Skúsenosti budú preberať tí, ktorí majú o systém a spôsoby ich práce záujem. Na Slovensku to bude doslova niekoľko kilometrov od nej ležiaca Malokarpatská vínna cesta.

Pripomeňme si, že občianske združenie Malokarpatská vínna cesta už funguje desiatku rokov a získalo si na Slovensku svoj oprávnený kredit a popularitu. Je reprezentantom spolupráce samospráv a subjektov cestovného ruchu v malokarpatskej časti Bratislavského a Trnavského kraja. Združuje sa v ňom 30 obcí a vyše 100 ďalších členov, predovšetkým podnikateľov z okresov Bratislava III, Pezinok, Senec a Trnava, ktorí sa venujú vínu a turistike. Združenie už významne a veľmi výrazne prispelo k rozvoju cestovného ruchu tejto oblasti, k popularizácii vinárstva, k vytvoreniu jeho výraznej regionálnej identity. Ale to stále nestačí, treba ísť stále vpred, treba využiť skrytý slovenský potenciál.
A keby len to. Počas svojej existencie sa združenie výrazne podieľalo aj na rozvoji a rozvíjaní medzinárodných kontaktov medzi Rakúskom a Slovenskom. Malokarpatská vínna cesta roky veľmi úzko spolupracuje s rakúskymi partnermi a to aj v rámci programu Phare CBC, pričom stále hľadá možnosti ako napomôcť a prehĺbiť vzájomnú spoluprácu, ktorá by výrazne pomohla rozvoju vínnej turistiky vo všetkých častiach predovšetkým nášho regiónu. Máme všetko, čo tento druh odpočinku potrebuje, ale možno nám chýba práve tak potrebná inšpirácia.

Prečo práve tento rakúsky „učiteľ“? Weinviertel Tourismus GmbH je so svojím zameraním na marketing regionálnych cestovných produktov organizáciou veľmi podobnou našej vínnej ceste. Podstatný rozdiel je však v tom, že sa sústreďuje predovšetkým na priame obchodné aktivity súvisiace s vínnou turistikou. A tie nám treba prehĺbiť. Máme toho strašne veľa, čo môžeme záujemcom ponúknuť, no presne ešte nevieme ako to robiť. Náš budúci „učiteľ“ je v Rakúsku aj veľmi významným partnerom oficiálnej krajinskej agentúry pre cestovných ruch, pôsobí v celoštátnom systéme marketingu, čo môže byť pre nás vzorom aj pri novej štruktúre cestovného ruchu na Slovensku.

Čo všetko môžeme čakať od nášho rakúskeho „učiteľa“? Pod jeho odborným a skúseným okom a dohľadom chceme predovšetkým skvalitniť vizuálnu stránku propagujúcu produkty Malokarpatskej vínnej cesty. Pôjde o zlepšenie vizuálnej a obsahovej kvality webovej stránky (www.mvc.sk), vydávanie turistickopropagačných máp nášho i rakúskeho vínneho regiónu a ich distribúcia do všetkých turistických informačných centier u nás i v susednom Rakúsku. Rovnako dôležité bude aj vzdelávanie, príprava ľudí – našich marketingových pracovníkov, pracovníkov samospráv, ale aj malých a stredných podnikateľov – ktorí v tejto sfére pracujú. A keďže stále platí, že lepšie je raz vidieť ako hoci stokrát čítať – nebude sa zabúdať ani na výmenu skúseností a to predovšetkým návštevami našich ľudí na podujatiach cestovného ruchu v regióne Weinviertel. A turisticky určite najzaujímavejšie budú možné spoločné produkty – turistické trasy, spájajúcich slovenských a rakúskych vinárov.

Nový spoločný rakúsko – slovenský projekt sa pomaly začína napĺňať – zaželajme mu teda úspešný priebeh a najmä fantastické výsledky!

Top výletné ciele v Dolnom Rakúsku

Niederösterreich Werbung, Nadácia Ekopolis a Nadácia Pertnerství nás pozvali na exkurziu po Top výletných cieľoch v Dolnom Rakúsku. Malokarpatská vínna cesta® je partnerom v projekte, ktorého nositeľom je práve Niederösterreich Werbung. Cieľom projektu je rozšíriť ponuku Top výletných cieľov v Dolnom Rakúsku o podobné zastávky na Malokarpatskej vínnej ceste®.

Počas dvoch dní, 16. a 17. októbra, sme mali možnosť vidieť niekoľko zo 40 miest, ktoré sú označené Top a musia spĺňať niekoľko kritérií – jedným je 140 tisíc návštevníkov ročne. To, že zariadenie musí poskytovať služby na vysokej profesionálnej úrovni, je samozrejmosťou. Realizátori projektu si na začiatku stanovili motto: Návšteva Rakúska pre turistu musí byť zážitkom. Počas exkurzie sme sa mali možnosť o tom presvedčiť: vínne pivnice v mestečku Retz boli pre nás veľkým zážitkom, niekoľko kilometrov dlhé storočné chodby pôsobili ako bludisko a malé mestečko dnes vďaka turizmu je prosperujúcim nielen ekonomicky. Benediktínsky kláštor Altenburg, Renesančný zámok Rosenburg, vinárske centrum Loisium, múzeum karikatúr v Kremsi, plavba loďou z Kremsu do Dürnsteinu a zámok Hof boli práve týmito zastávkami, ktorými naši rakúski partneri chcú osloviť návštevníkov Dolného Rakúska.

Viac na: 
http://www.ausflug.at/magazin/00/artikel/17610/doc/d/TopAZ_Folder_CZ_2006_EV.pdf
Nová mapa Malokarpatskej vínnej cesty

Vďaka projektu cezhraničnej spolupráce Phare CBC vydali sme novú mapu Malokarpatskej vínnej cesty® v slovenskej a nemeckej verzii. Mapa predstavuje mestá a obce, vinohradníkov a vinárov, členov Združenia Malokarpatská vínna cesta® . Počet týchto subjektov sa rozrástol na 160 členov, z toho je 36 miest a obcí, ktoré podporujú snaženie nášho združenia.

Projekt Marketing regionálnych produktov cestovného ruchu trval desať mesiacov a realizovali sme ho v spolupráci s naším partnerom s Vínnou cestou Weinviertel. Mnoho sme sa naučili, vymenili sme si skúsenosti a našim rakúskym partnerom sme priblížili náš región hlavne vydaním našej mapy a internetovej stránky v nemeckej mutácií.

I napriek tomu, že projekt sa skončil, naša spolupráca pokračuje účasťou v ďalšom projekte, ktorého nositeľom je náš rakúsky partner. Cieľom je vytvorenie balíčkov produktov cestovného ruchu na oboch vínnych cestách.

23. apríla sa vo VelmGöndorfe uskutočnil festival vína, kde sa predstavili naši vinári Milan Pavelka a Miloš Maťúš pred takmer tisíckou návštevníkov. To, že naše vína sú konkurencie schopné, svedčí záujem o ich predaj v miestnej vinotéke a to výberom. Pán Zillinger, miestny predseda vinárskeho spolku osobne degustoval a nakoniec aj vybral vína, ktoré sa budú počas celého roka ponúkať milovníkom vína z Rakúska.
Prezentácia v belgickom Eupene

Malokarpatská vínna cesta ® a Malokarpatské osvetové stredisko v rámci cezhraničnej spolupráce s Rakúskom spolupracuje s Rozvojovou agentúrou regiónu Weinviertel (Weinviertel Management) a zúčastouje sa na práci EUREGIO Weinviertel-Južná Morava-Západné Slovensko.

V dňoch 21. – 23. 4. 2008 zorganizovala vláda Nemeckého spoločenstva v Belgicku stretnutie zamerané na výmenu skúseností pre takto spolupracujúce organizácie z pohraničných oblastí nemecky hovoriacich krajín (EUREGIO Pomerania, EUREGIO Neisse, EUREGIO Bayrischer Wald-Böhmerwald, Grossregion Saar-Lor-Lux, ARGE Alpen Adria, Int. Bodenseekonferenz).

Stretnutie, na ktorom sme sa zúčastnili pokrývalo tématiku „crossborder- governance“ (kooperačné štruktúry, cestovný ruch, zdravie a mobilita v Európe).

Rakúsky partner oslovil našu organizáciu spoluprezentovať výsledky cezhraničnej spolupráce najmä v oblasti vínneho turizmu a hlavne spolupráce oboch vínnych ciest.

KONFERENCIA EUREGIO

Dňa 18. októbra 2007 sa v Reichensteinhofe v meste Poysdorf uskutočnla slávnostná konferencia EUREGIO (od 16.00 hod.) a dňa 19. októbra 2007 od 9.00 – 14.00 hod. odborná konferencia EUREGIO s názvom Cezhraničná spolupráca v sociálnej a zdravotníckej oblasti.

V roku 1987 sa región Záhorie na západnom Slovensku, Weinviertel a južná Morava dohodli na cezhraničnej spolupráci v rámci združenia EUREGIO. Medzičasom sa do tejto cezhraničnej spolupráce zapojilo viac ako 260 obcí a v EUREGIO žije takmer milión obyvateľov. Tieto regióny sa vyznačujú hospodárskou a štrukturálnou podobnosťou a aj v budúcnosti musia zvládnuť podobné výzvy. Kľúčovými oblasťami sú očakávaný demografický vývoj s odlivom obyvateľstva na vidieku a hustým usídľovaním v blízkosti miest, ako aj s tým spojené sociálne aspekty a otázky zdravotnej starostlivosti.

Na slávnostnom podujatí s názvom 10 rokov EUREGIO budú zastúpení poprední politickí predstavitelia: zástupca predsedu Trnavského samosprávneho kraja Dr. József Kvarda, prvý námestník predsedu Juhomoravského kraja, Ing. Milan Venclík a z Dolného Rakúska krajinská radkyňa pani Mag. Johanna Mikl-Leitner.

Predsedovia združenia EUREGIO, primátor RNDr. Jozef Ondrejka zo Záhoria, starosta Mgr. Miroslav Ondruš z južnej Moravy a poslanec Krajinského snemu, primátor Mag. Karl Wilfing a poslanec Spolkového snemu Dr. Hannes Bauer z regiónu Weinviertel si pripomenú uplynutých 10 rokov a spoločné projekty. Dr. Rainer Münz z Hamburského inštitútu svetového hospodárstva pohovorí o vyhliadkach do budúcnosti cezhraničnej spolupráce.

Výročie združenia EUREGIO sa začne večer multikultúrnou oslavou, ktorú otvorí veľvyslanec Slovenskej republiky vo Viedni, Prof. JUDr. Jozef Klimko. Na programe je hudba, kabaret a kulinárske pochúťky z troch regiónov, ako aj víno z vinoték EUREGIO. O hudobný sprievod sa postarajú: Ivana Ferencová (SK) – spev, Gerald Schuller (A) – klávesy a Petr Špatina (CZ) – sklenená harfa. Ivan Lehotský (SK) a Manfred Linhard (A) kabaretnou formou predvedú, že problémy cezhraničnej spolupráce niekedy spočívajú v detailoch.

Odborná konferencia „EUREGIOsociál – Cezhraničné projekty v sociálnej a zdravotníckej oblasti“

Dňa 19. októbra 2007 sa v Poysdorfe od 9.00 do 14.00 hod. v rámci konferencie EUREGIO po prvýkrát uskutoční odborná konferencia na tému „Cezhraničná spolupráca v sociálnej a zdravotníckej oblasti“. Nové modely a riešenia v sociálnej a zdravotníckej oblasti prispejú v budúcnosti vo významnej miere k atraktívnosti najmä vidieckych regiónov. Na konferencii sa predstavia a prediskutujú výsledky cezhraničného projektu „EUREGIOsociál“ a sprievodnej štúdie. Ďalšie národné a medzinárodné príklady, ako EUREGIO Maas-Rhein alebo v regióne Ausserfern (Tirolsko) ukazujú, ktoré riešenia sa vybrali v týchto regiónoch. Po diskusii s predstaviteľmi rôznych sociálnych organizácií a zdravotníckych zariadení z južnej Moravy, Dolného Rakúska a západného Slovenska dostanú slovo účastníci: všetkých pozývame do World Café, kde sa môžu aktívne zúčastniť a prediskutovať pálčivé otázky v tejto oblasti.

Radi vás privítame na našom podujatí a prosíme vás, aby ste pozvánku postúpili ďalším záujemcom.

Bližšie informácie a prihlášky (do 11. októbra 2007):
www.euregio-weinviertel.org
Weinviertel Management
Mag. Eva Maria Steinmayer
A-2225 Zistersdorf, Hauptstrasse 31
Tel + 43 2532 2818
eva.steinmayer@euregio-weinviertel.org

SLOVENSKO-RAKÚSKA VÍNNA CESTA

Vzájomné poznávanie sa na ceste do spoločnej Európy
Financované s pomocou programu PHARE Európskej únie

MARKETING MALOKARPATSKEJ VÍNNEJ CESTY

Projekt Marketing Malokarpatskej vínnej cesty prebiehal v termíne 1. 2. 2001 – 28. 2. 2002. Celkový rozpočet projektu bol 31 800 EUR, z čoho bolo plánované kofinancovanie zo strany Združenia Malokarpatská vínna cesta vo výške 9 800 EUR (30,82 %).

Na aktivity definované v projekte bolo v rámci rozpočtu vynaložených 27 386,76 Euro vo forme finančných plnení, z čoho kofinancovanie zo strany Združenia Malokarpatská vínna cesta bolo 5 550 Euro (20,26 % aktuálnych výdavkov). Celkovo bolo z požadovaných prostriedkov Phare čerpaných 21 836,76 EUR (99,05 %).

Informácie o projekte Phare CBC SR 9916 0201 0010

1. Hlavný cieľ projektu

Cieľom projektu je povýšenie projektu Malokarpatskej vínnej cesty z etapy osvety a propagácie do etapy realizácie čiastkových projektov zameraných na zvýšenie profesionality vinohradníkov a vinárov a zvýšenie kvality služieb pre cestovný ruch na základe skúseností rakúskych partnerov, pričom pôjde predovšetkým o osvojenie si rakúskych štandardov vínnych ciest a ich praktickú implementáciu v malokarpatskom regióne.

2. Stručná charakteristika projektu

Projekt je ďalším rozvitím konceptu Malokarpatskej vínnej cesty. Bude zameraný na tieto úlohy:

- ďalšie vzdelávanie pracovníkov cestovného ruchu a vinárov s dôrazom na využívanie tradícií vinárskej oblasti
- marketingové aktivity (odborné výstavy, propagačné materiály, public relations, mapy)
- vytvorenie jednotného vizuálneho štýlu pre značenie objektov vínnej cesty

Pre všetky aktivity budú využívané skúsenosti z budovania vínnych ciest rakúskym partnerom, s ktorým Združenie malokarpatskej vínnej cesty spolupracuje, a ktorý písomne potvrdil svoju spoluprácu na tomto projekte.

3. Hlavné fázy a aktivity projektu

1. Spoločný odborný seminár slovenských a rakúskych odborníkov k vizuálnemu značeniu Malokarpatskej vínnej cesty počas vínnych trhov 2001 – apríl 2001
2. Osadenie značenia Malokarpatskej vínnej cesty so slávnostným otvorením počas malokarpatského vinobrania s účasťou hostí z Rakúska – september 2001
3. Symbolické prepojenie malokarpatskej vínnej cesty s rakúskymi vínnymi cestami počas Dňa otvorených pivníc 11. 11. 2001.
4. Vydanie publikácie o malokarpatskej vínnej ceste – február 2002.nformácie o projekte Phare CBC SR 9916 0201 0010

najbližšie podujatia

07.september.2024

Zistiť viac
15.november.2024

Zistiť viac
Dovolenka na slovensku

hlavní partneri

24-pay s.r.o.
POSONIUM Pharma s. r. o.
Framipek
DOXX stravné lísky
Bricol
Malé karpaty
TOI TOI & DIXI, s.r.o.

mediálni partneri

RTVS
Časopis vinotéka
Kam za vínom
Vinotéky & Vinárne